Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Przedmiot działania i kompetencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Gaweł   
środa, 19 stycznia 2011 19:42
Zespół działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.
Przedmiotem działania zespołu jest:
 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
 • zapewnienie bezpłatnej opieki podczas zajęć pozalekcyjnych
 • realizacja zadań i celów określonych w ustawie o systemie oświaty z uwzględnieniem konwencji o prawach dziecka, a w szczególności:   
  • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,             
  • organizowanie:                
   • imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,
   • wypoczynku, sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
   • działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (p.o. dyrektora ZSiPnr2)

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 04:42